نوسان گیری قیمتی از دلار

به دلیل در نوسان بودن قمیت دلار شما میتوانید با نوسان گیری به درآمد خود افزوده کنید البته این راه شاید بطور کامل درآمد دلاری نباشد و شما باید با نگهداشتن دلار و بشرط بالا رفتن از سرمایه خود محافظت کنید. البته راه دیگر هم این است که مثلا ۱۰۰۰ دلار میخرید و با هدف […]

چگونه در ایران درآمد دلاری داشته باشیم

شاید شما هم مثل بقیه مردم کلمه سرمایه گذاری را شنیده باشید و با خود فکر کردید که چگونه سرمایه گذاری کنم و اصلا سرمایه گذاری چیست؟ و چگونه سرمایه گذاری دلاری کنیم و دلاری درآمد کسب کنیم؟ و با این وضعیت دلار احتمالا این فکر در ذهن همه ما خطور کرده آیا می توان […]